Slovensky Slovensky English English

Kontakt: info@templarskykraj.sk

Oravský hrad

Oravský hrad

PhDr. Martin Chmelík, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Najkrajší a najnavštevovanejší hrad na Slovensku je dominantou Oravy. Strážil obchodnú cestu na Orave, ktorá mohla byť súčasťou severojužnej cesty Via magny na území Uhorského kráľovstva. Patril do sústavy obranných hradov severnej časti krajiny. Plnil strážnu funkciu, rovnako ako templárski rytieri strážili hranice.

Templárska legenda hovorí, že vlastnili Oravský hrad, teda dnešnú najstaršiu časť hradu - obytnú vežu a citadelu. Legenda je nepodložená, podľa dostupných prameňov hrad patril uhorskej kráľovskej korune. Na prízemí citadely sa nachádza cisterna, ktorá bola jediným zdrojom vody pre citadelu. Okrem nej mali obyvatelia hradu k dispozícii aj studňu v strednom a vodovod v dolnom hrade. Hrad sa vypína na skalnom útese nad obcou Oravský Podzámok. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1267. Svoje stopy na hrade zanechal známy Matúš Čák Trenčiansky (žil asi 1252 - 1321), magister Donč (začiatok 14. storočia) a hlavne rod Thurzovcov. Thurzovci dali postaviť Kaplnku sv. Michala a 70 metrov (v prameňoch sa udáva rôzna hodnota, od 60 do 92 m) hlbokú studňu. V druhej hradnej bráne je funkčný padací most.

Oravský hrad je v správe Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

www.oravamuzeum.sk


« späť
Spolupracujeme: